Hervormde begraafplaats

Hervormde begraafplaats, Binnen 19 te Dussen

begraafplaats Dussen (Collectie J. de Kok-Sanner)
Hervormde begraafplaats Dussen (Collectie J. de Kok-Sanner)

Geschiedenis
De Hervormde begraafplaats is gelegen aan de Binnen 19 te Dussen. Hier stond tot in de Tweede Wereldoorlog ook de Hervormde kerk. Door de Duitsers is de kerk opgeblazen. Het toenmalige kerkbestuur heeft de beslissing genomen om de kerk daar niet meer op te bouwen maar meer naar het centrum van Dussen opnieuw te bouwen.

Gebruik kerk en Visnet
Bij de begraafplaats is geen aula aanwezig. De kerk gelegen aan de Zuideveldlaan 10 te Dussen kan als zodanig gebruikt worden alsmede het Visnet ( bijgebouw bij de kerk). Ook als men geen lid is van de Hervormde gemeente Dussen-Hank kan men onder voorwaarden deze ruimten huren. In ieder geval dient het gebruik gepast en in overeenstemming met het gebouw te zijn.

Gang van zaken bij overlijden
Voor het in goede orde laten verlopen van de begrafenis hebben we een aantal regels afgesproken.

Door de kerkenraad is de heer C.A. Boogaarts, Groot Zuideveld  146, 4271 CD Dussen, 0416-391761 email: caboogaarts@casema.nl aangewezen als beheerder van de begraafplaats. Bij overlijden wordt er door de begrafenisondernemer contact opgenomen met de plaatselijke predikant ( bij afwezigheid met de scriba), de beheerder van de begraafplaats, de koster en eventueel de begrafenisvereniging. In overleg wordt bepaald waar, wanneer en hoe de begrafenis gaat plaats  vinden.

Door de koster wordt indien nodig een organist geregeld, daarnaast zorgt hij, indien gewenst, voor het luiden van de kerkklok. Ook wordt de logistiek binnen de kerk en/of het Visnet eventueel in overleg met de begrafenisvereniging door de koster geregeld.

Dragers worden door de begrafenisondernemer of de begrafenisvereniging geregeld. De verantwoordelijkheid  voor de gang naar de begraafplaats, het parkeren ter plaatse en de daadwerkelijke ter aarde bestelling berusten bij de begrafenisondernemer.

Beheer begraafplaats
De verantwoordelijkheid voor de inrichting en het onderhoud van de begraafplaats berust bij de beheerder: de heer C.A. Boogaarts, Groot Zuideveld  146, 4271 CD Dussen, 0416-391761 email: caboogaarts@casema.nl. Bij hem kunt u in eerste instantie terecht met vragen ook inzake verlenging van grafrechten.