Contact

Kerk Dussen
0416–391116
Zuideveldlaan 10
4271 XD Dussen
KvK-nummer: 76367177

Predikant
Ds. J.A. Hoogesteger | 0416-391465 | dominee@hervormddussen-hank.nl
Zuideveldlaan 12
4271 XD Dussen

Ouderlingen
T.B. van Burgel | 0416-392160
P.W. Treffers | 0416-391821

Diakenen
J.A.P. van der Ree | 0416-391404 | diakonie@hervormddussen-hank.nl
J.W. de Kok | 0416-391748
D. Roubos

Ouderlingen – kerkrentmeesters
A.A. Burghout (voorzitter) | 0183-403324 | kerkbeheer@hervormddussen-hank.nl
S.W. Spiering (scriba) | 0416-391841 | scriba@hervormddussen-hank.nl | Loswal 4, 4271 BA Dussen

Kerkrentmeester
G. van Genderen | 0416-392604

Koster
Gerrit van der Stelt | 06 30194510koster@hervormddussen-hank.nl

Liturgie
Aanleveren via liturgie@hervormddussen-hank.nl

Kopij Voetius
Aanleveren via voetius@hervormddussen-hank.nl

Webmaster
Nick van Ballegooijen | webmaster@hervormddussen-hank.nl

Bankrekeningnummer Diaconie:
NL82 RABO 0118 9016 64
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Dussen-Hank

Bankrekeningnummer Kerkbeheer:
NL65 RABO 0113 0011 69
t.n.v. Hervormde gemeente Dussen-Hank