Geschiedenis Dussen

hervormde kerk  aan de binnen
Nederlands Hervormde Kerk, Dussen Binnen (Collectie H. Millenaar)

De voormalige Hervormde kerk stond in Dussen Binnen. Bij de kerk lag een kerkhof; deze begraafplaats is er nog steeds. In de hervormde beginperiode waren er nog vier altaren en enkele kisten of kasten met relikwieën in de kerk aanwezig. Dominee Wijckentoorn moest de gemeente dus van de grond af opbouwen. Oorspronkelijk had het kerkgebouw twee puntdaken, die verdwenen in 1732 tijdens een grondige renovatie. Daarna was er sprake van een tweebeukige kerk met vijf pilaren. Tijdens de watersnoodramp van 1809 stortte de kerktoren in. Vanwege geldgebrek werd de herbouw van de toren pas in 1852 gerealiseerd. Daarbij werd de voor fl 150,- aangekochte klok van de afgebroken Woudrichemse Hoftoren in de toren geplaatst. In de kerk bevond zich een groot aantal grafstenen, voornamelijk van gegoede lieden. Het begraven in de kerk vond plaats tot begin 1800.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk grotendeels verwoest en in 1947 afgebroken.

In de tijd dat de hervormden niet over een eigen kerkgebouw beschikten, mochten zij gebruik maken van het voormalig Christelijk Gereformeerde kerkje aan de Muilkerk.

In 1952 werd een nieuwe Hervormde kerk aan de Zuideveldlaan gebouwd, deze doet tot op de dag van vandaag als zodanig dienst.

pastorie Hervormde kerk dussen
Pastorie Hervormde Gemeente Dussen-Hank,
Dussen Binnen (Collectie H. Millenaar)
Pastorie Hervormde kerk Dussen 2
Verwoeste pastorie na de Tweede Wereldoorlog   (Collectie H. Millenaar)