Kerkdiensten

Op zondagmorgen is er dienst om 9.30 uur en op zondagavond is er een dienst om 18.30 uur. Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in het Visnet, een zaal in het kerkgebouw. Door één of twee gemeenteleden wordt dan op de kleine kinderen gepast, een kleurplaat gemaakt en een verhaal verteld of voorgelezen uit de Kinderbijbel.

Voor u of jou ligt er een psalmboekje klaar om te gebruiken tijdens de eredienst.

In het gebouw zelf is aan de opstelling van de banken te zien dat alles om het Woord van God draait. De kerkgangers in de banken hebben vrij zicht op de kansel-Bijbel. De Bijbel ligt op de kansel in een kleine uitbouw. Dat geeft duidelijk aan dat het Woord van God een prominente plaats inneemt in de kerkdienst.

In de Bijbel staat het heel duidelijk, voor ons tot troost en bemoediging, in Lukas 11:18: “Zalig zijn zij die het Woord van God horen en het bewaren”. En tegelijkertijd de woorden uit Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.