Geschiedenis Wandborden

‘Groot is Uw trouw, o Heer’…

Na dominee Wijckentoorn hebben vele predikanten, ieder met de aan hem geschonken talenten, de Hervormde Gemeente Dussen-Hank mogen dienen. Hun namen staan vermeld op twee wandborden in de kerk. Tot het 400 jarig bestaan van de gemeente, hing er één bord met de namen van de predikanten vanaf de ingebruikname van de nieuwe kerk. Tijdens het 400 jarig jubileum werd op zaterdag 29 mei 2010 het tweede bord met de predikantennamen van de oude kerk onthuld door dominee H.C. Bultman, de eerste predikant van de nieuwe kerk. De twee naamborden zijn stille getuigen van Gods liefdevolle zorg voor de Hervormde Gemeente Dussen-Hank en Zijn trouw in de loop der tijden.