Adoptiekindje

Het jeugdwerk denkt ook aan kinderen die het minder hebben dan wij. Binnen het jeugdwerk sponsoren we via Woord & Daad een adoptiekindje. Het is een meisje. Haar naam is Nerlande Suffrard, ze is geboren op 4 mei 2007 en woont in Haïti. Haar vader is boer en haar moeder is overleden. Nerlande woont met haar vader en nog drie andere mensen in een klein huis.

Nerlande

Nerlande zou het erg leuk vinden om post te krijgen. Misschien wilt u of wil jij haar wel een kaartje sturen. Dat kan via de secretaris van de kerkenraad Sander Spiering.

Als u een gift wilt geven voor Nerlande, kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL84 RABO 0186 7503 15 op naam van Diaconie Hervormde Gemeente onder vermelding van “adoptiekind”.