Kerkdiensten luisteren

Meeluisteren met de kerkdienst.

Kerkdienst gemist.

Bankrekeningnummer Diaconie:
NL82 RABO 0118 9016 64
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Dussen-Hank
Als uw gift bestemd is voor een bepaald doel, wilt u dat dan onder omschrijving vermelden?

Bankrekeningnummer Kerkbeheer:
NL65 RABO 0113 0011 69
t.n.v. Hervormde gemeente Dussen-Hank
Als uw gift bestemd is voor een bepaald doel, wilt u dat dan onder omschrijving vermelden?