‘t Baken

Doel
We geven onze kinderen de Bijbelverhalen mee, die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven. De verwerking van het verhaal doen we op een ontspannen manier, zodat er een hechte band met en tussen de kinderen ontstaat.
Doelgroep
kinderen uit groep 6, 7, 8 van de basisschool.
Methode 
Planning
2 x per maand op maandagavond van 18.30 – 20.00 uur. De data worden vermeld in Voetius en op de de jaaragenda.
Kosten
Er wordt per keer een bijdrage gevraagd van € 1,00. Je mag ook geld meenemen voor het adoptiekindje.
Leiding
Els van Burgel en Lammy Hoogesteger