Kerkdiensten bijwonen vanaf D.V. 19 juli 2020

Geacht gemeentelid,

Na 1 juli is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, kerkdienst te houden met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Wij zijn blij dat de onderlinge ontmoeting binnen de gemeente steeds meer op gang komt, maar dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Hieronder leest u hoe we dat vorm hebben gegeven. Wij vragen u dringend hieraan te houden.

Naast een predikant, 4 kerkenraadsleden en een organist kunnen er nog minimaal 53 personen in de kerk plaatsnemen. Dat zijn 53 enkele plaatsen op minimaal 1,5 meter afstand. Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten, waardoor het maximaal aantal mensen in de kerk dat is toegestaan, nog iets hoger kan uitvallen.

Zie onderstaand gebruiksplan voor verdere informatie

Aangezien we in de vakantieperiode zitten en ook nog niet alle (kwetsbare) gemeenteleden een dienst in de kerk bijwonen, heeft de kerkenraad besloten dat bezoekers zich niet hoeven op te geven voor het bijwonen van een ochtend- of avonddienst. De ervaring van afgelopen zondagen leert dat er, met inachtneming van de anderhalve metermaatregel, voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Mochten er meer bezoekers dan plaatsen zijn, dan kunnen zij de dienst in Het Visnet beluisteren of ervoor kiezen weer naar huis te gaan  en de dienst daar via internet te volgen.

Aangezien de avonddiensten zelden door meer dan 40 personen wordt bezocht, hoeft u zich ook daarvoor niet op te geven. In het uitzonderlijke geval dat het aantal bezoekers het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, kan gekozen worden tussen luisteren in Het Visnet of alsnog thuis via internet.

Verder is van belang:

 • Als u verkouden bent blijft u thuis
 • Als binnen uw gezin iemand koorts heeft, blijft het hele gezin thuis
 • Alleen de hoofdingang is open.
 • Er is geen kinderoppas
 • Bij binnenkomst in het halletje verplicht handen ontsmetten
 • Als u even moet wachten, houd dan 1,5 meter afstand
 • Loop direct naar de plaats die u bij binnenkomst wordt aangewezen
 • Huisgenoten mogen naast elkaar in de bank zitten
 • Anderen houden minimaal 1,5 meter afstand (zie stickers op de bank)
 • Maak indien mogelijk geen gebruik van het toilet
 • Zingen mag, maar wel heel zachtjes en ingetogen
 • Uw gaven kunt u in de betreffende collectezak bij de uitgang deponeren
 • Ga na de dienst direct naar huis, blijf niet bij de kerk staan wachten

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Burghout, aaburghout@hetnet.nl

Gezegende diensten (ook thuis) toegewenst.

De kerkenraad van de

Hervormde gemeente Dussen-Hank