Gebedskring

De gebedskring is er voor alle gemeenteleden, ook voor hen die moeite hebben met het hardop bidden. U wordt er niet toe verplicht! Alleen al met uw aanwezigheid ondersteunen we elkaar. We beginnen met een korte Bijbelstudie. In het samen bidden leggen we de noden en dankbaarheid van de gemeente, maar ook van wat er in de samenleving en in de wereld gebeurt voor Gods aangezicht. We leren in afhankelijkheid te leven.

De gebedskring wordt in de regel eens in de 6 weken op woensdag- of donderdagavond in de consistorie van de kerk gehouden van 19.30 – 20.15 uur en wordt geleid door ouderling Peter Treffers.

De data worden vermeld in Voetius en in de jaaragenda.

Gedicht over het gebed:

Bidden is: je handen vouwen,
alles aan God toevertrouwen.
Alles wat je hart je zegt,
aan Zijn voeten neergelegd.

Bidden is: Hem álles zeggen,
in Zijn hand je leven leggen,
en je ziel, je hart, je oog
op gaan heffen naar omhoog.

Bidden is: genadig vragen
of Hij alles mee wil dragen.
Smeken toch het allermeest
om de werking van de Geest.

Bidden is: bij het amen zeggen
al je zorgen te verleggen.
En wat Hij besluit of doet,
dat is dan alleen maar goed.