Overige activiteiten

Naast de reguliere clubavonden worden er door de leiding van de clubs diverse andere activiteiten georganiseerd:

– Viering van het kerstfeest met de kinderen;
– Fietskamp en/of andere uitjes;
– Verkoopacties in het na- en voorjaar;
– Maaltijd 55+;

– Jaarfeest als afsluiting van het winterwerk

Daarnaast participeren de jeugdwerkleiders bij de startdag (opening van het winterwerk) en de Vakantie Bijbel Week.