Benjamin

Doel
We geven onze kinderen de Bijbelverhalen mee, die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven. De verwerking van het verhaal doen we op een ontspannen manier, zodat er een hechte band met en tussen de kinderen ontstaat.

Doelgroep
Kinderen uit groep 3, 4, 5 van de basisschool.

Methode
HGJB kinderwerk; Clik; Programma.

Planning
1 x in de 2 weken op woensdagavond van 18:00 – 19:30 uur. De ene keer in Dussen en de andere keer in Meeuwen. Datum en plaats worden vermeld in Voetius en op de Jaaragenda

Kosten
Er wordt per keer een bijdrage gevraagd van € 1,00. Je mag ook geld meenemen voor het adoptiekindje.

Leiding
Greetje Hoevenaren en Reinette Verveer