Doopcatechese

Kinderen zijn een geschenk van God. Je krijgt er alleen geen ‘gebruiksaanwijzing’ bij hoe je ze moet opvoeden. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar na te denken over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bidt je met je kind, kind en kerkdienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.