Geschiedenis Hank

De Hervormde Kerk te Hank

 Hervormd-Kerkje-Hank-vóór-1968-Schildering-Peter-Netten

Hervormd Kerkje Hank vóór 1968 (Schildering Peter Netten)

De Hervormde Gemeente van Hank maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank. Tot en met 29 april 2012 hadden zij de beschikking over een eigen kerkgebouwtje in de Hankse buurtschap Vierbannen.

De Vierbannen ontstond eind 1700, begin 1800. De hervormden van deze buurtschap in de Zuid-Hollandse of Nieuwe Dussense Polder waren aangewezen op de Hervormde kerk in Dussen. De afstand werd te voet afgelegd. In de loop der jaren groeide het aantal hervormde gezinnen en men  ging verlangen naar een eigen kerkgebouw. Dat kwam er. De Vierbanse herenboer A.B. van de Koppel, ouderling, schonk de Hervormde Gemeente Dussen begin 1900 een stukje grond aan de Buitenkade, waarop in 1903 een eenvoudig kerkgebouwtje verrees. Het kerkje bleek een aantal keren te klein en werd vijf maal vergroot. In 1981 gebeurde dat voor het laatst. Het kerkje bood toen plaats aan 135 mensen. In de tijd daarop volgend, is de kerkgang vanwege vertrek naar elders en ontkerkelijking sterk afgenomen.

Dat is de reden dat het kerkje noodgedwongen gesloten moest worden. Na een aangrijpende dienst op zondag 29 april 2012, sloot het kerkje haar deuren.

Nu is het weer zoals het tot 1903 was: de hervormden van Hank kerken in Dussen.

DSCN1373
Hervormde Kerk Hank 24 juni 1981 t/m 29 april 2012 (Collectie J. de Kok-Sanner)
http://www.hervormddussen-hank.nl/wp-content/uploads/2013/09/Hervormd-Kerkje-Hank-na-1968-Collectie-Ds.-G.J.-van-Steeg.jpg
Hervormd Kerkje Hank na 1968 (Collectie Ds. G.J. van Steeg)