Jong-volwassenkring

Deze kring is voor jongvolwassenen tot een leeftijd van ongeveer 35/40 jaar. Op deze kring willen we door middel van studie in de Bijbel onszelf persoonlijk verdiepen in de betekenis van het Christelijk geloof en door middel van studie en gesprek ontdekken wat de wil van God is in ons leven. Daarnaast zoeken we naar een balans tussen het reguliere werk in de samenleving en het geestelijke werk in Gods Koninkrijk.

De kringavonden worden geleid door de predikant en worden iedere derde dinsdag van de maand gehouden bij één van de deelnemers thuis.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Datum en plaats worden vermeld in Voetius en op de Jaaragenda.