Geschiedenis Ontstaan

Het ontstaan van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank

Begin 17e eeuw drong de Reformatie langzamerhand door tot onze streek. In 1609 kwam de Rooms Katholieke kerk van Dussen Binnen in handen van de protestanten. Men had echter niet meteen de beschikking over een eigen predikant. De classis Dordrecht, waar Dussen toen onder viel, zorgde ervoor dat vanaf Pinksteren 1609 hervormde broeders uit de Alblasserwaard in de gemeente voorgingen. Gezien de toestand van de wegen en het vervoer over water, zal dit een zware opgave voor deze mannen zijn geweest. Na een tweetal, door de classis uitgebrachte, mislukte beroepen, kreeg de Hervormde Gemeente Dussen in 1610 haar eerste eigen predikant in de persoon van dominee Timotheus Wijckentoorn.