Startdag

Elke 3de zaterdag in september vindt de opening van het winterwerk plaats. Op deze zaterdag wordt er een gevarieerd programma opgezet met leuke activiteiten. Eén en ander kan plaatsvinden in en rond de kerk, maar er kan ook uitgeweken worden naar een andere locatie.

Voor deze gelegenheid wordt elk jaar een startdagcommissie samengesteld. Dit is een aantal personen (mannen/vrouwen) uit de gemeente met ondersteuning vanuit de kerkenraad, die met de invulling van de startdag aan de slag gaan. De vergaderingen beginnen over het algemeen in mei. Een 3- tot 4-tal vergaderingen zijn nodig om alles te organiseren.

Voor de startdag wordt de informatie van de HGJB elk jaar bekeken. De HGJB bepaalt elk jaar het thema en het daarbij behorende logo. Ook reiken zij ideeën aan voor de invulling van de startdag of het startweekend.

De invulling binnen onze gemeente ziet er als volgt uit: een inleiding door de dominee, de onthulling van het logo, een activiteit/uitstapje en afsluitend een gezamenlijke maaltijd.

Op de zondag na de startdag vindt de opening van het winterwerk in de morgendienst in de kerk plaats met aansluitend de Sing-In.
Gemeenteleden, van jong tot oud, met een muzikaal talent worden van harte uitgenodigd om een muzikale bijdrage aan de Sing-In te leveren.

Voor de startdag krijgen alle gemeenteleden eind augustus/begin september een uitnodiging. Daarnaast wordt de informatie in de Voetius vermeld en op de homepage van onze website.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar
startdagcommissie@hervormddussen-hank.nl

Startdagcommissieleden: Dorothé Roubos en Gerrit van Genderen