Sing-Out / Sing-In

… en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart…. (Efeze 5 : 19)

Vier keer per jaar wordt er in onze kerk een samenzangbijeenkomst georganiseerd voor jong en oud en alles wat daar tussen zit. We hebben dus geen doelgroep, maar… wel een doel: Samen zingen tot eer van God en tot opbouw van onze naaste(n)! We worden hierin aangespoord door bovenstaand vers uit het Bijbelboek Efeze.

Drie keer per jaar houden we zo’n bijeenkomst in de vorm van een SING-OUT. Een SING-OUT vindt plaats na een kerkdienst, meestal na een ochtenddienst, maar af en toe ook na een avonddienst. Gemeenteleden en belangstellenden kunnen verzoekliederen indienen die tijdens de SING-OUT (het woord zegt het al: ‘ZING HET UIT’) met elkaar gezongen worden. De muziekcommissie stelt uit de ingediende liederen een selectie samen (verzoekliederen die niet aan de beurt komen, worden bewaard voor de volgende keer). Vanwege de uiteenlopende leeftijden is er altijd een afwisselend programma. Het programma bestaat uit: psalmen, gezangen, kinderliedjes, liederen uit de bundel van Johannes de Heer en uit ‘Op Toonhoogte’ (de zangbundel van de HGJB) enz. De duur van een SING-OUT is ongeveer 45 minuten. Een enkele keer drinken we ’s morgens na afloop van een SING-OUT met elkaar een kopje koffie/thee of wat fris in het Visnet. De datum van de eerstvolgende SING-OUT wordt aangekondigd via de JAARAGENDA op de website van de kerk en door middel van berichtgeving in Voetius. U kunt uw lievelingsliederen, die u graag gezongen wilt hebben, indienen bij de leden van de muziekcommissie en in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

Eén keer per jaar is er een samenzangbijeenkomst in de vorm van een SING-IN. De SING-IN is een vast programmaonderdeel van de opening van het winterwerk en wordt, afhankelijk van het programma, op zaterdag of zondagmorgen na de kerkdienst gehouden. De liederen die dan gezongen worden staan in het teken van het thema dat als een rode draad door het winterwerk loopt. Door middel van onze liederen ZINGEN we dan als het ware het winterwerk IN.

We nodigen u en jou van harte uit om de SING-OUTS en de SING-IN bij te wonen en samen te zingen voor onze God!