Kompas / 15+

De clubavonden van Kompas / 15+ kennen twee kanten:

  • Door middel van een Bijbelstudie willen we de jongeren de mogelijkheid bieden om God te leren kennen, maar ook om elkaar op een serieuze manier te leren kennen. Daarbij maken we gebruik van actuele onderwerpen, soms in combinatie met de methode van het HGJB tienerwerk en het jongerenblad Pit.
  • Daarna volgt het ontspannen gedeelte van de avond. Hierbij leren we elkaar op een andere manier kennen en hebben we veel lol met elkaar.

De clubavonden worden twee keer per maand op vrijdag- of zaterdagavond afwisselend in Dussen en Meeuwen gehouden.

Ze beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.

Er wordt per keer een bijdrage gevraagd van € 1 of € 2.

De leiding is in handen van Cees Stuij (06-55914816), Corné Spiering (0416-391841) en Pieter Oosterom.

Datum en plaats worden vermeld in Voetius en op de Jaaragenda.