Vakantie Bijbel Week

Doel
We brengen de kinderen in de dorpen Dussen en Hank in aanraking met een aantal Bijbelverhalen. Deze worden op een manier gebracht die aansluiten bij de kinderen die veelal niet in de kerk komen, maar die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven. De verwerking van het verhaal doen we op een ontspannen en gezellige manier.

Doelgroep
Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Methode
Missionair Vakantie Bijbel Werk HGJB.

Planning
Jaarlijks in de meivakantie. De data worden vermeld in de jaaragenda en in kerkblad Voetius.

Kosten
Er wordt per dag een bijdrage gevraagd van € 1,00. Er wordt een mogelijkheid geboden om te geven voor ons adoptiekindje.

Leiding
Els van Burgel, Annelies Hartman, Lammy Hoogesteger, Reinette Verveer