Contactmiddag

Doel
Door middel van een serieus onderwerp gestimuleerd worden tot verdieping in het geloof. Daarnaast is er ruimte voor gezelligheid en ontmoeting en is er na de pauze een ontspannend, informatief gedeelte.

Doelgroep
De wat oudere gemeenteleden (vanaf ongeveer 65 jaar) en alleenstaanden van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank

Thema
Onderwerpen worden per middag bepaald.

Planning
Iedere tweede dinsdag van de maand. Aanvang 14.00 tot 16.00 uur. De data staan vermeld in de jaaragenda en in kerkblad Voetius.

Leiding
Dik de Vor en Joop de Kok.