Contactmiddag

De contactmiddagen zijn bedoeld voor de wat oudere gemeenteleden vanaf ongeveer 55 jaar.

Tijdens het winterseizoen komt men eens in de maand op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in Het Visnet. Naast het stimuleren van geloofsverdieping, zijn deze middagen bedoeld om in een ongedwongen sfeer de onderlinge contacten te versterken.

De middagen beginnen met samenzang, gebed, Schriftlezing en een meditatie door de dominee of zijn vervang(st)er. Na de pauze volgt een ontspannend, informatief gedeelte.

Het winterseizoen wordt gestart en afgesloten met een gezellig uitje, de ene keer wat dichter bij huis, de andere keer wat verder weg.
Samen met Vrouwenvereniging Debora vinden jaarlijks de Kerst- en Paasvieringen plaats.
Eén van de vaste programmaonderdelen van de uitjes en de vieringen is een gezamenlijke (brood)maaltijd.

De organisatie van de contactmiddagen is in handen van Annie Lankhaar (tel. 0162-403728) en Greetje Hoevenaren (tel. 0416-391151).