Gesprekskring

Deze kring is voor volwassenen vanaf een leeftijd van ongeveer 35/40 jaar. Door middel van studie in de Bijbel willen we onszelf persoonlijk verdiepen in de betekenis van het Christelijk geloof en door middel van studie en gesprek ontdekken wat de wil van God is in ons leven. Daarnaast zoeken we naar een zinvolle tijdsbesteding in Gods Koninkrijk.

De kringavonden worden geleid door de predikant en worden iedere tweede dinsdag van de maand gehouden in het Visnet.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data worden vermeld in Voetius en in de jaaragenda.