Jongerencatechese

Met leeftijdgenoten samenkomen rondom de Bijbel. Samen praten over het geloof en alles wat daarmee samenhangt. Bijbelse thema’s en actuele onderwerpen behandelen. Catechese is: leren geloven!

De gezamenlijke catechisaties voor Dussen en Hank worden gehouden in het winterseizoen vanaf oktober tot ongeveer eind maart. Ze vinden plaats op maandagavond in de consistoriekamer van de kerk in Dussen en worden geleid door de predikant. Raadpleeg voor datum en tijd de jaaragenda of kerkblad Voetius.