Belijdeniscatechese

Belijdenis van het geloof afleggen….wat is dat precies? Het afsluiten van je catechese? Een kerkelijk examen? Nee! Het is een antwoord geven op de vraag van Jezus: En jij?! Heb jij Mij lief?! Hoe lang geleden ben je al gedoopt? Toen heeft God ‘ja’ tegen jou gezegd. Maar…, Hij wacht nog op een antwoord. Op jouw ‘ja – woord’. Hoe lang moet Hij nog wachten?

Misschien zeg je: ik heb nog zoveel aarzelingen! Schroom niet! Ook al zou je aan het eind van het seizoen aangeven nog geen belijdenis van het geloof te kunnen afleggen, dan nog ben je hartelijk welkom!

Voor vragen kun je altijd terecht bij ds. Hoogesteger, tel. 0416-391465.