Verkoopdag Debora en Zendingscommisie

Doel
Door middel van het uitstallen van allerlei koopjes, mogelijkheden maken voor gezelligheid en ontmoeting. In deze sfeer mensen bewust maken van de kosten in de kerk, zending en evangelisatie, zodat mensen bewust hun geld besteden.

Doelgroep
Alle inwoners van de dorpen van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank.

Planning
Eén keer per jaar in april. Aanvang 10.00 tot 16.00 uur. De datum wordt vermeld in de jaaragenda en in kerkblad Voetius

Zendingscommissieleden
Corrie Noeverman-Bogaard; Adrie Stuij-van de Heuvel; Rita van Roosmalen-Vink en Dirry van Wijk-Dekker.

Project Zendingscommissie
Onze gemeente ondersteunt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. We dragen momenteel financieel bij aan een project van de GZB in Albanië. Het betreft het brengen van Gods Woord in gevangenissen. Vita is pastoraal werker in de vrouwengevangenis in Tirana en wordt ondersteund door de GZB. Dit werk wordt als het kan ook uitgebreid naar de mannengevangenis.