Pinkstercampagne 2022 GZB

Na een bijzondere Pinkstercampagne in 2021 ziet de GZB er naar uit om ook dit jaar samen toe te leven naar Pinksteren. Het thema Vertel,
is de rode draad van deze campagne.

Hoe vaak doen we het? Elkaar vertellen wie God is en wat Hij doet. Zomaar – gevraagd of ongevraagd –  iets goeds zeggen over Hem. Na alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en ons raakte, willen we terugkeren naar de kern van onze roeping als kerk: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ (1 Petrus 2:9-10).
 
Juist gelovigen uit de wereldkerk houden ons op dit punt een spiegel voor. We horen hen vaak vrijmoedig spreken over de grote daden die God doet. Heel bewust kiezen voor een komma in het thema. Vertel, is een uitnodiging om – samen met de wereldwijde kerk – goed te spreken over God.   

Vanaf D.V. zaterdag 14 mei

Ontmoet de wereldkerk 

Een ontmoeting met iemand uit de wereldwijde kerk maakt vaak indruk en zet ons in beweging. Daarom hebben we een aantal gasten uit Nepal, Libanon, Bulgarije en Colombia * uitgenodigd om naar Nederland te komen. Ze willen graag met jong en oud verhalen delen én ons aanmoedigen om goede woorden te spreken over God.
Graag bieden we zoveel mogelijk gemeenten de unieke kans om zelf een gast te ontvangen en samen te horen en aan elkaar te vertellen wat God doet. De verhalen die we op verschillende plekken ophalen, willen we symbolisch verzamelen in een boek. Het verhalenboek dat zo ontstaat, is een bemoediging voor ons allemaal.  

Inspiratie uit de wereldkerk | Ontmoeting jong en oud | Samen verhalen delen 
 

D.V. zaterdagavond 21 mei

Online GZB-event

Na een tour van onze gasten langs zoveel mogelijk gemeenten in Nederland, is er op D.V. zaterdagavond 21 mei een online GZB-event. Daar worden de verhalen samen gedeeld en blikken onze gasten terug op hun ervaringen in Nederland. Omdat de GZB nog geen kans ziet om een grote fysieke bijeenkomst te organiseren, nodigen we gemeenten uit om met ons verbonden te zijn en lokaal bij elkaar te komen (bijv. rond een kampvuur of een maaltijd vooraf). Net als vorig jaar zien we uit naar een bijzondere bijeenkomst waarin we samen onder de indruk komen van hoe God wereldwijd werkt.

D.V. zondag 5 juni

Pinksteren

Tijdens Pinksteren gebeurt het: toen hoorde ieder in zijn eigen taal over de grote werken van God spreken. Op zondag 5 juni komen we als kerk bij elkaar om dat te vieren. De verhalen die we tijdens de campagne hebben opgehaald, kunnen dan uiteraard ook gedeeld worden. Verder is er natuurlijk onze jaarlijkse Pinkstercollecte waarbij we geven voor de kerk in Libanon.
 
Extra mogelijkheden

Voor iedereen in de gemeente

  • Net als vorig jaar is er een mooie verkoopactie om het thema ‘Vertel,’ door te geven en het werk van zending te ondersteunen. We bieden een speciaal GZB-wereldtheepakket aan om zelf van te genieten en een ander uit te nodigen voor een goed gesprek.
  • Kinderen en tieners kunnen in hun eigen woonplaats aan de slag met het thema. Een verhalentocht voor kinderen en een escaperoom voor tieners helpen hen om hun eigen verhaal over God te vertellen.
  • Op weg naar Pinksteren zal er een online preekvoorbereiding worden gehouden waarbij predikanten uit Nederland en de wereldkerk samen nadenken over de betekenis van 1 Petrus 2:9-10.
  • Op D.V. woensdag 1 juni vindt er een internationale gebedsbijeenkomst plaats waarbij we als broeders en zusters verbonden zijn.