Opgeven voor Startdag 2020

Ook dit jaar wil de Hervormde Gemeente Dussen-Hank het winterseizoen beginnen met een Startdag met als thema “Goed te horen”. Deze zal D.V. plaatsvinden zaterdag 26 september.

Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek aan de orde in de geschiedenis van Samuel bij Eli, in 1 Samuel 3:1-10.

In vers 1 lezen we een onthutsende analyse van die tijd: ‘Het woord van de HEERE was schaars in die dagen.’ Zelfs iemand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, dacht hij dat het de stem van Eli was, want ‘het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard’ (vers 7). Tijdens dit weekend staat dit hoofdstuk centraal. Verder organiseren we een fietspuzzeltocht en aan het einde van de middag staan heerlijke frieten en snacks klaar. We hopen op deze manier met elkaar, weliswaar op gepaste afstand, toch een mooie samenkomst te hebben om het winterseizoen te openen.

De uitnodigingen worden deze week bezorgd. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september a.s. door de opgavestrook (zie bijlage hieronder) in te leveren bij de uitgang van de kerk of bij Dorothé Roubos, Groot-Zuideveld 73 te Dussen. Op zondag 27 september is de opening van het winterwerk inclusief een preekbespreking. We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen. Hartelijke groet van de Startdagcommissie.