Leesrooster te gebruiken in de week van voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal.

Maandag: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets;  Psalm 23:1

De psalm begint in vs 1 meteen al met een belijdenis die vertrouwen geeft. Je kunt er zelf iets van trots in horen: Weet je wie mijn herder is? De HEER! Als jezelf die zekerheid niet hebt, kan het je jaloers maken of zelfs irriteren. Wie kan immers zo zeker en tevreden in het leven staan? Er blijft soms nog heel wat te wensen over. De Heer is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets. Deze twee horen bij elkaar, je zou moeten lezen: Met de Heer als mijn herder ontbreek het mij aan niets. De Heer voorziet in alle mogelijke situatie in onze en David behoeften. David die als herder zich zelf vergelijkt met een schaap. Zo mogen wij als schapen komen aan de tafel van de Here.

Dinsdag: Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water; Psalm 23:2

Een goede herder is steeds bezig om zijn kudde te leiden naar plekken waar genoeg te eten is en waar zijn schapen veilig zijn. Voedsel en veiligheid zijn eerste levensbehoeften voor iedereen, Voor mens en dier. Als je de Heer je herder laat zijn, zal je het daar niet aan ontbreken. Je krijgt telkens weer voedsel waar je weer op kunt teren.

Het is vooral de vraag of je laat leiden naar die plekken waar geestelijk voedsel is. Waar je veilig bent voor de aanvallen van buiten af. Jezus wil ons leiden naar plekken waar je tot rust kunt komen en nieuwe kracht kunt opdoen. Hij heeft gezegd: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal nooit meer honger hebben. Rust en vrede wil hij ons schenken aan de tafel van de HEER. Wie verlangt daar niet naar?

Woensdag: Hij geeft mij nieuwe kracht en lijdt mij langs veilig paden tot eer van zijn naam; Psalm 23:3

Nieuwe kracht… Kennen we niet allemaal de ervaring van een goede maaltijd en een nacht goed slapen, of soms even een dutje wat nieuw kracht geeft? Dat is goed voor je lichaam maar ook voor je geest.  Als de HEER je herder is zal je het daaraan niet ontbreken. De herder heeft wel geduld met ons als wij even niet verder kunnen. Maar zodra er weer nieuwe krachten ontvangen zijn, moet je weer verder: bij de kudde blijven en je verantwoordelijkheid nemen.

Tot eer van zijn naam: Dit gaat over de eer van de herder .een kudde die floreert, is tot eer van de herder. En verdient een herder die zijn leven overheeft voor zijn kudde ,voor zijn schapen niet alle eer?

Donderdag: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,

Want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moet: psalm 23:4

David die eerst zo positief was heeft het hier in dit vers, heeft het hier toch maar over een donker dal en gevaar. Ook David heeft in zijn leven diepe dalen gekend. Blijkbaar zal de Here je niet alle moeilijke dingen besparen in het leven. Ook wie leeft met de Here kan met ziekte, ongeluk, rouw, angst en depressie te maken krijgen, of het gevoel te hebben helemaal alleen te staan. Het is de belofte van de Here God, waarmee hij ons bemoedigd: Wees niet bang. Ik ben met je. Immanuel: God met ons.

Na de diepte in dit vers veranderd de psalm. Is het misschien zo dat we God pas echt persoonlijk leren kennen in de diepte van ons leven? Zijn stok en staf geven moed omdat Hij voor ons zorgt en ons beschermd tegen onze vijanden.

Vrijdag: U nodigt mij aan de tafel voor het van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, min beker vloeit over: Psalm 23:5

In dit vers laat David de beeldspraak van de herder en zijn schaap los. Omdat hij steeds meer bezig is met de directe relatie tussen hem en de Heer. Ook dit vers getuigd van speciale zorg. Het lijkt wel of David als ware een VIP-behandeling krijgt. Een speciaal gereserveerde plaats aan tafel, terwijl de vijanden toe moeten kijken. Aan de tafel van de Here is er gerechtigheid voor wie altijd tegengewerkt word, voor wie moet lijden. Gods goedheid is zelfs overvloedig. Hij geeft ons meer Dan genoeg. Mijn beker vloeit over. Ook voor u is er een gereserveerde plaats, aanstaande Zondag.

Zaterdag: Vandaag lezen we:2 Cor 5 vs 11-21.

Na een aantal dagen bezig geweest te zijn met psalm 23. Lezen we vandaag over de liefde die ons tot de Herder moet brengen. In de afgelopen week zijn we bezig geweest om ons voortebereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. En dan komt de vraag op waar het in deze week, ja ons gehele leven om draait. Hebben wij die Herder nodig, kennen wij die Herder? En beseffen wij dat we zonder die Herder verloren zullen gaan. Dat we mogen belijden met onze gang naar de Tafel des Heren, niet zonder Hem te kunnen leven3. Dat we door aan te gaan, Hem mogen eren ,loven en prijzen. Laat dit Heilig Avondmaal een vernieuwde toewijding aan de Here voor u betekenen. Voor a.s. Zondag een gezegende Avondmaal viering toegezegd.