KOPIJ VOETIUS

De kopij voor de editie van de eerstvolgende donderdag kan worden aangeleverd tot en met maandagmorgen 12.00 uur.

De kopij voor Voetius kan gestuurd worden naar: voetius@hervormddussen-hank.nl