Kerkdiensten bijwonen vanaf 26 juni 2021

Geacht gemeentelid,

Na 1 juli is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, kerkdienst te houden met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Wij zijn blij dat de onderlinge ontmoeting binnen de gemeente steeds meer op gang komt, maar dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Hieronder leest u hoe we dat vorm hebben gegeven. Wij vragen u dringend hieraan te houden.

Naast een predikant, 4 kerkenraadsleden en een organist kunnen er nog minimaal 53 personen in de kerk plaatsnemen. Dat zijn 53 enkele plaatsen op minimaal 1,5 meter afstand. Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten, waardoor het maximaal aantal mensen in de kerk dat is toegestaan, nog iets hoger kan uitvallen.

Aangezien nog niet alle (kwetsbare) gemeenteleden een dienst in de kerk bijwonen, heeft de kerkenraad besloten dat bezoekers zich niet hoeven op te geven voor het bijwonen van een ochtend- of avonddienst. De ervaring van afgelopen zondagen leert dat er voldoende plaatsen, met inachtneming van de anderhalve metermaatregel, beschikbaar zijn. Mochten er meer bezoekers dan plaatsen zijn, dan kunnen zij de dienst in Het Visnet beluisteren of ervoor kiezen weer naar huis te gaan en de dienst daar via internet te volgen.

Aangezien de avonddiensten zelden door meer dan 40 personen wordt bezocht, hoeft u zich ook daarvoor niet op te geven. In het uitzonderlijke geval dat het aantal bezoekers het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, kan gekozen worden tussen luisteren in Het Visnet of alsnog thuis via internet.

Verder is van belang:

 • Als u verkouden bent blijft u thuis
 • Als binnen uw gezin iemand koorts heeft, blijft het hele gezin thuis
 • Alleen de hoofdingang is open.
 • Er is vanaf 8 augustus weer kinderoppas.
  • Route: Ouders met kind(eren) lopen via de zijingang naar het Visnet. Het Visnet wordt verlaten via de nooduitgang, waarna de ouders via de hoofdingang in de kerk kunnen plaatsnemen. Na de dienst verlaten de ouders via de hoofdingang de kerk en lopen via de zijingang naar het Visnet, waarna ze met hun kind(eren) het gebouw verlaten via de nooduitgang.
 • Bij binnenkomst in het halletje verplicht handen ontsmetten
 • Als u even moet wachten, houd dan 1,5 meter afstand
 • Loop direct naar de plaats die u bij binnenkomst wordt aangewezen
 • Huisgenoten mogen naast elkaar in de bank zitten
 • Anderen houden minimaal 1,5 meter afstand (zie stickers op de bank)
 • Maak indien mogelijk geen gebruik van het toilet
 • Meezingen mag, maar wel op een ingetogen wijze.
 • Uw gaven kunt u in de betreffende collectezak bij de uitgang deponeren (of via de bank overmaken)
 • Ga na de dienst liefst direct naar huis. Blijft u toch even wachten, houdt dan een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan.

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Burghout, aaburghout@hetnet.nl

Gezegende diensten (ook thuis) toegewenst.

De kerkenraad van de

Hervormde gemeente Dussen-Hank