Kerkdiensten bijwonen vanaf 1 oktober 2021

Geacht gemeentelid,

Na 1 oktober is het mogelijk om weer een groter aantal mensen in de kerk te ontvangen. Toch willen we u vragen voorzichtig te zijn. Zing ingetogen. Houd (met uitzondering van personen uit één gezin) in ieder geval 1,5 meter afstand tot elkaar. De stickers op de bank helpen daarbij. We zijn blij dat we alle gemeenteleden weer in de kerk kunnen ontmoeten en dat niemand meer thuis hoeft te blijven. Immers, gemeente zijn is ook samen de eredienst bijwonen. U bent van harte welkom.

Wilt u met het volgende rekening houden:

  • Als u verkouden bent blijft u thuis (of doe een zelftest)
  • Als binnen uw gezin iemand koorts heeft, blijft het hele gezin thuis
  • Bij binnenkomst in het halletje alstublieft uw handen ontsmetten
  • Zing ingetogen
  • Houd, (met uitzondering van personen uit één gezin) in ieder geval 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Uw gaven kunt u in de betreffende collectezak bij de uitgang deponeren (of via de bank overmaken)

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Burghout, aaburghout@hetnet.nl

We zien er naar uit u te ontmoeten. Gezegende diensten toegewenst.

De kerkenraad van de

Hervormde gemeente Dussen-Hank