Groeikring Christelijk geloof

Doel
Opfrissen van Bijbel- en geloofskennis en het verdiepen van je geloofsbeleving. We zouden het kunnen zien als een opfriscursus christelijk geloof, waarbij geloofsbegrippen in de hedendaagse tijd zijn uitgelegd.

Doelgroep
Randkerkelijken die in het verleden wel iets met het geloof te maken hebben gehad, maar er bij vandaan zijn geraakt. En jongeren die deze begrippen op de clubs mogen uitleggen. Mensen die willen groeien in het geloof en worstelen met de belijdenisvraag.

Boekje
W. Verboom e.a., Geloven met het hart 1, Opfriscursus geloven.

Planning
Bij voldoende deelname, worden deze avonden één keer per maand bij de deelnemers thuis gehouden. De data worden vermeld in de jaaragenda.