Catechese Dussen- Meeuwen

De catechese ziet er in het seizoen 2020-2021 als volgt uit:

  • Groep 1: 12-16 jaar: een gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van oktober tot maart/april, elke dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur in het Visnet te Dussen. Jongeren uit Meeuwen kunnen meerijden naar Dussen en worden om 18.45 uur opgehaald bij het kerkgebouw Meeuwen. Leiding: Ds. W. Stijf. Datum eerste catecheseavond is dinsdag 6 oktober.
  • Groep 2: 17+: gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van oktober tot maart/april elke maandagavond van 20.00 – 20.45 uur in het zaaltje/consistorie in Meeuwen. Jongeren uit Dussen kunnen meerijden naar Meeuwen en worden 19.45 opgehaald bij het kerkgebouw Dussen. Leiding: Ds. J.A. Hoogesteger. Datum eerste catecheseavond is maandag 5 oktober.
  • Gezamenlijke doorgroeigroep/belijdenisgroep Dussen/Meeuwen. Hiervoor kunnen jongeren zich aanmelden bij ds. J.A. Hoogesteger (jahoogestegervdm@kpnmail.nl of 0416-391465) of bij ds. W. Stijf (w.stijf@planet.nl of 073-6909264).
    We heten alle jongeren van harte welkom!