Actie Kerkbalans

Ook dit jaar hopen we als gemeente weer mee te doen aan de actie kerkbalans.Afgelopen jaar werden we als gemeente weer twee maal per zondag in de gelegenheid gesteld om samen te komen onder Gods Woord of om clubs of kringen te bezoeken. Allereerst daarvoor dank aan onze God, die ons die mogelijkheid schonk. Ook dank aan alle vrijwilligers die zich gedurende het jaar hebben ingezet om de kerk “draaiende te houden”. Toch zou het niet lukken zonder de financiële bijdragen van allen die de kerk een warm hart toedragen. Ook dit jaar doen we weer een beroep op uw vrijgevigheid. Uw bijdrage is onmisbaar om het samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Vul daarom het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Vanaf D.V. donderdag 18 januari zullen de enveloppen worden rondgebracht. Tussen D.V. 25 januari en 4 februari haalt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u op.

Van harte aanbevolen.

Het college van kerkrentmeesters,