Geen kerkdiensten i.v.m. Coronavirus

De kerkenraad hanteert de richtlijnen van het RIVM en de overheid. In het kader van die richtlijnen, hebben we moeten besluiten de komende periode geen kerkdiensten te houden waar de gemeente bij aanwezig kan zijn.

De kerkdiensten, die alleen met één ouderling, één diaken, koster en organist worden gehouden, worden via internet (kerkdiensten luisteren) uitgezonden. Op deze pagina zal de liturgie van de diensten ook worden vermeld. Verder zijn alle bijeenkomsten, zoals gespreks- en jongvolwassenkring, de vrouwenvereniging, jeugdwerkbijeenkomsten (clubs) en catechisatie tot nadere berichtgeving geannuleerd.

Nu er geen kerkdiensten zijn, wordt er ook niet gecollecteerd. Om ook de ‘dienst van de offerande’ doorgang te laten vinden, kunt u uw gave overmaken op onderstaande rekeningnummers:

Diaconie NL82RABO 0118901664

Kerkbeheer NL65RABO 0113001169

De Kerkenraad.