Informatie

De Hervormde Gemeente Dussen-Hank is een brede Hervormde Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een dorpsgemeente, waar inwoners uit de dorpen Hank en Dussen en vakantiegasten zich thuis zullen voelen onder de bediening van Gods Woord.

De Hervormde Gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de classis Heusden.

In de Hervormde Gemeente is een klassiek gereformeerde liturgie gangbaar. In deze diensten staat de Woordverkondiging in de preek centraal.

Sinds het afscheid van onze predikant Ds. M. van de Ruitenbeek op 20 augustus 2017 vanwege zijn vertrek naar Wilnis, is de Hervormde Gemeente Dussen-Hank vacant. De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden om de ontstane vacature zo spoedig mogelijk vervuld te krijgen.

Consulent tijdens de vacaturetijd is dominee M.A. Kuijt te Wijk en Aalburg.
De heer Willem Meerkerk uit Sliedrecht is bereid gevonden om in de vacaturetijd bijstand te verlenen in pastoraat, catechese en kringwerk.

Contactgegevens