Gesprekskring

Doel
Door middel van studie in de Bijbel jezelf persoonlijk verdiepen in de betekenis van het christelijk geloof voor volwassen. Ontdekken door middel van studie en gesprek wat de wil van God is in het leven van de volwassenen. Daarnaast het zoeken naar een zinvolle besteding van de resterende tijd in Gods koninkrijk.

Doelgroep
Volwassen vanaf een leeftijd van ongeveer 35 jaar.

Boekje
Nog niet bekend.

Planning
Deze kring wordt eens per maand in ‘Het Visnet’ gehouden, aanvang 20.00 uur. De data worden vermeld in de jaaragenda.

De afgelopen winterperiode hebben we als gesprekskring en jong-volwassenkring nagedacht over de 7 brieven aan Klein Azië. Deze brieven uit Openbaring 2 en 3 hebben dezelfde opbouw. Als kringen hebben we het volgende ontdekt, zoals staat in het Overzicht bijbelstudies Openbaring.