Gebedskring

Doel
Door middel van een korte Bijbelstudie zoeken naar een verbinding met de Heere Jezus. Het samen bidden leidt tot de Heere Jezus, van de deelnemers en de mensen voor wie wordt gebeden. De noden van de gemeente worden voor de Heere gebracht. We leren in afhankelijkheid te leven.

Doelgroep
Alle volwassen gemeenteleden, ook zij die moeite hebben met het gebed.

Boekje
Nog niet bekend.

Planning
Eens in de 6 weken op wisselende dagen van 19.30 – 20.15 uur in de consistorie.  De data worden vermeld in de jaarplanning.

Gedicht over het gebed:

Bidden is: je handen vouwen,
alles aan God toevertrouwen.
Alles wat je hart je zegt,
aan Zijn voeten neergelegd.

Bidden is: Hem álles zeggen,
in Zijn hand je leven leggen,
en je ziel, je hart, je oog
op gaan heffen naar omhoog.

Bidden is: genadig vragen
of Hij alles mee wil dragen.
Smeken toch het allermeest
om de werking van de Geest.

Bidden is: bij het amen zeggen
al je zorgen te verleggen.
En wat Hij besluit of doet,
dat is dan alleen maar goed.