Catechese

De catechisaties vinden plaats in het winterseizoen vanaf oktober tot ongeveer eind maart. De reguliere catechisaties voor Dussen en Hank vinden normaal gesproken gezamenlijk plaats in de consistoriekamer van de kerk in Dussen en worden gegeven door de predikant op maandagavond. Tijdens deze vacante periode ligt dat anders. Raadpleeg voor datum, tijd en plaats de jaaragenda.

Catechese 12+

Catechese 16+

Belijdeniscatechese

Doopcatechese