Belijdeniscatechese

Doel
Het toeleven naar een moment om openbare belijdenis van het geloof af te kunnen leggen in het midden van de gemeente. De betekenis van het christelijk geloof, de ‘rechten en plichten’ van een belijdend lid van de gemeente kennen. We leren tijdens deze catechese wat is om te geloven met hoofd, hart en handen. Hoe kunnen we een relatie krijgen en vasthouden met de Heere Jezus.

Doelgroep
Iedereen vanaf ongeveer 19 jaar die zich wil voorbereiden op het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.

Boekje
HGJB, Hou(d) vast, Om vandaag je geloof te belijden.

Planning
Raadpleeg voor datum, tijd en plaats de jaaragenda.