15+

(Deze club is tijdelijk samengevoegd met ’t Kompas)

Doel
We gaan in gesprek met onze jongeren over (actuele) onderwerpen in het licht van de Bijbel. We stimuleren de jongeren om met leeftijdsgenoten te praten over allerlei onderwerpen, die je bezig kunnen houden, en dan samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in deze wereld. Daarbij is er ook oog voor gezamenlijke ontspanning.

Doelgroep
Jongeren vanaf klas 3 van de middelbare school (iedereen vanaf ongeveer 15 – 18 jaar).

Methode
HGJB jongerenwerk; Jim; Programma.

Planning
2 x per maand op vrijdag- of zaterdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. De data worden vermeld in de jaaragenda.

Kosten
Er wordt per keer een bijdrage gevraagd van € 1,00 of € 2,00.

Leiding
Corne Spiering en Cees Stuij