Biddag 8 maart

Op DV woensdag 8 maart a.s. (de eerste woensdag na de voorjaarsvakantie) is het biddag voor gewas en arbeid. Op die morgen gaan we met alle kinderen van de school naar de kerk (Ned. Herv. Kerk, Zuideveldlaan 10). Daar zingen we samen liederen met de kinderen. De kinderen studeren deze in op school en zingen voor en met ons. De kinderen lezen voor uit de Bijbel uit Genesis 21:1-21. Tijdens de preek luisteren we naar de uitleg van de dominee en leren iets uit de Bijbel. Natuurlijk gaan we samen bidden voor gewas en arbeid. De kinderen leveren hiervoor gebedspunten aan.

Het thema is dit jaar: “God hoort”.

De kerkdienst begint om 11.15 uur en is om 12.15 uur afgelopen.

Tijdens de dienst is er kinderoppas aanwezig in Het Visnet. Als de dienst is afgelopen mogen de kinderen gelijk met hun vader/moeder of opa/oma mee naar huis. We gaan niet terug naar school. Iedereen is van harte welkom.

Tip: Lees Genesis 21:1-21 thuis alvast een keer door. Dit gedeelte gaat over de geschiedenis van Hagar en Ismaël. Als er belangstelling voor is, kunnen we aan de gezinnen een gezinsdagboekje uitreiken. Hierin staan verhalen over het thema om alvast door te lezen op maandag, dinsdag en woensdag. Als u belangstelling heeft, geef dit dan even door op dominee@hervormddussen-hank.nl. Dan zorgt hij er voor dat u het krijgt.

biddag 2017

Knock Out

Op D.V. zaterdag 18 maart 2017 wordt vanuit de Hervormde Gemeente Dussen-Hank (Zuideveldlaan 10, Dussen) een avond met Joop Gottmers georganiseerd. De avond heeft als titel: Van topcrimineel en drugsbaron tot evangelist. Joop Gottmers is verbonden aan de stichting de Goede Aarde en auteur van het boek Knock Out. Hij vertelt zijn ervaringsverhaal over de gevaren van alcohol en drugs. Vanaf 19.30 uur kunnen we gezellig samen zijn en we starten om 20.00 uur. Na afloop is er de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Aan het eind zal er een gift gevraagd worden voor de onkosten van de avond en voor de Stichting de Goede Aarde.
Voor meer info:  knockoutdussen@gmail.com en kijk op de facebookpagina: Knock Out Dussen 2017. Op deze avond zijn alle jongeren en clubs uit de regio uitgenodigd. Wanneer jullie met de club willen komen (of met een groep), vinden we dat fijn om van te voren te weten. Dan graag voor 14 februari opgeven door een mailtje te sturen naar:knockoutdussen@gmail.com. We hopen velen te ontmoeten op deze interessante avond!

 

Beleidsplan

Concept beleidsplan 2017-2021

Op 11 januari is het beleidsplan in de gemeente gepresenteerd. De opening werd verzorgd door de voorzitter en handelde over Jeremia 18:1-12. We stellen ons in afhankelijkheid op van onze Schepper en we willen Zijn plannen volgen. Als we onze eigen plannen volgen, komt het niet goed. In deze afhankelijkheid hebben we samen uit Weerklank Psalm 139: 7 en 8 gezongen.

Daarna heeft onze predikant het beleidsplan toegelicht en hebben we de eerste reacties in een open en constructieve sfeer met elkaar besproken. Daar zijn we dankbaar voor.

Het concept beleidsplan ligt nu ter inzage in de gemeente. Tot D.V. 11 februari hebben alle gemeenteleden de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van het beleidsplan. De reacties worden in de kerkenraad besproken en evt. noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Het beleidsplan kunt u hier lezen beleidsplan 2017-2021