Vakantie Bijbel Week

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, zijn de voorbereidingen voor de VBW al in volle gang. Dankbaar zijn wij dat zich al enkele personen opgegeven hebben om ons tijdens die dagen te helpen. Misschien bent u/jij nog vergeten u/je aan te melden? Doe dat dan, want zonder vrijwilligers zal dit mooie werk in de gemeente geen doorgang kunnen vinden. De data zijn: 2, 3 en 4 mei. Op 2 en 3 mei is het programma ’s morgens en op 4 mei zal dit ’s middags en in het begin van de avond zijn.¬†Opgeven kan bij Angela Westerlaken of angelawesterlaken@hotmail.com. Wij zien uit naar jullie reactie.