Zendingscommissie

De zendingscommissie ontving het volgende nieuws van Maarten en Gerdien uit Albanië: ‘Een gezegend Pinksterfeest! Toen ik vanochtend in de auto zat naar Mushqeta met het team uit Tirana gaf ik iedereen dezelfde wens mee. Maar bijna niemand in de auto wist wat Pinksteren precies was. In de Albanese Bijbelvertalingen wordt er gesproken over het ‘oogstfeest’, niet over Pinksteren. De broeders en zusters zijn behoorlijk Bijbelvast, daar ligt het niet aan. Ze konden me haarfijn uit de doeken doen wat het oogstfeest inhield. Dat ze niet konden uitleggen wat Pinksteren precies inhield heeft vooral er mee te maken dat Pinksteren nauwelijks gevierd wordt in Albanië. Vanochtend heb ik er in de dienst in Mushqeta wel aandacht aan gegeven, maar de voorganger van vanochtend preekte over een geheel ander thema. Ook vanmiddag in Tirana ging de preek over Simson en nauwelijks over Pinksteren. Er is in evangelisch Albanië een tendens om alles wat met religieuze tradities te maken heeft overboord te gooien. Dat doet ze te veel denken aan het katholieke of oosters-orthodoxe. Bijna elke week is er wel wat te vieren voor katholieken of orthodoxen. Zelfs de noodzaak voor evangelische kerken om op zondag samen te komen vinden ze niet per definitie noodzakelijk.
Dat doen veel kerken gerust op vrijdagavond of zaterdagavond. Onze kerk doet dat wel, maar dat is niet direct uit principe. De door-de-weekse gebedsgroep, huisbijbelkringen en evangelisatieacties worden net zo belangrijk geacht als de zondagse samenkomst. Vrij hebben van de kerk is er niet bij. Op nationale vrije dagen wordt er door de kerk zelfs een beroep op je gedaan om te gaan evangeliseren. In feite vinden veel christenen het hier niet nodig om al die christelijke feesten te vieren. Veel Albanezen zijn behoorlijk nuchter en vinden dat je het hele jaar door moet spreken over de Heilige Geest, het verzoenend werk van Christus en Zijn menswording. Daar is wat voor te zeggen. De houding van onze broeders en zusters in Albanië zet mij steeds weer aan het denken, al wil ik Pinksteren toch zeker niet overboord gooien!’

Sing-Out

Op D.V. zondag 17 juli wordt er na de morgendienst (ca 11.00 uur) weer een Sing-Out gehouden.  U kunt uw lievelingsliederen, die u graag gezongen wilt hebben, indienen t/m zondag 12 juni bij één van de muziekcommissieleden of in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk