SING-OUT: DV Zondag 10 juni – 11.00 uur

Zondag hopen we na de morgendienst een klein half uurtje heerlijk met elkaar te zingen: liederen voor jong en oud (en alles wat daar tussen zit).
‘Zingen is twee keer bidden’ schijnt kerkvader Augustinus eens gezegd te hebben.
Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, om in allerlei omstandigheden van het leven, je vreugde, je dankbaarheid, je angst, je verdriet en de vragen van je hart tot uitdrukking te brengen.

Zingt u/zing jij mee?

Hartelijke groet, de muziekcommissie:

Martine Stuij, Diana van Wijk, Greetje Hoevenaren, Janny de Kok