SING-OUT DV zondag 25 maart

Zondag 25 maart is er na de morgendienst weer een Sing-Out.

We willen u en jou opnieuw vragen hiervoor liederen in te sturen. Dat mogen liederen uit verschillende liedbundels zijn.

Het is dan de periode richting Pasen, de lijdenstijd, en daarom is het ook zeker fijn als we met elkaar mooie lijdensliederen kunnen zingen.

Zorgt u/zorg jij ervoor dat er weer mooie liederen  gezongen kunnen worden?

Doorgeven kan t/m zondag 4 maart via de mail: martine_kant@hotmail.com of door een briefje in de ‘Sing-Out box’ in de hal van de kerk te deponeren.

Advertentie: Verhuur vrijstaande woning

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Dussen-Hank biedt te huur aan:

Een vrijstaande woning, ondergrond, erf en tuin staande en legen aan de Zuideveldlaan 16 te Dussen, kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie S, nummer 1185, groot circa 450 m2.

De kale huurprijs bedraagt € 950,– per maand

Bij interesse kunt u contact opnemen met de heer Ruud van Dongen op het nummer 06 – 12 21 68 41 of via zijn e-mailadres r.vandongen@kkgkka.nl.

De voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, via e-mail i.stoffer@kkgkka.nl of te downloaden via www.kkgkka.nl.

Zie voor meer informatie: Kantoor der Kerkelijke Goederen
________________________________________________________________________
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse kerk