Gebedskring

Op dinsdag 1 december is er weer een gebedskring. We komen van 19.30 tot uiterlijk 20.15 uur bijeen in de consistorie. Het gezamenlijk gebed van de gemeente maakt het mogelijk om samen gemeente te zijn in voor- en tegenspoed. In het gezamenlijk gebed verootmoedigen we ons voor de Heere. Aan de voeten van de Heere Jezus is de hoogste plaats. Komt u / kom jij ook op deze plaats om mee te bidden. Het belangrijkste is dat we met het hart bidden.

Zangavond Zendingscommissie

Op 12 december wordt de jaarlijkse zangavond gehouden in onze kerk. Aanvang 19.30, kerk open om 19.00 uur. Medewerking verlenen het Christelijk Gemengd Zangkoor “De Lofstem” uit Veen en het Mannenkoor “Ons Genoegen” uit Poederoijen. Beide koren o.l.v. dirigent Anneke van de Streek. De orgelbegeleiding is in handen van Greetje Hoevenaren. De meditatie wordt verzorgd door Ds. M. van de Ruitenbeek. De collecte die gehouden wordt is voor het werk in Albanië, waar Maarten en Gerdien namens de GZB aan gemeenteopbouw doen. We rekenen op uw aller komst. Houdt daarom deze datum alvast vrij.

Herdenking overledenen

We mogen terug zien op een rijk gezegende eredienst. We hebben geluisterd naar het Woord van God uit 2 Timotheüs 1: 5. Het thema: Dankbare herinneringen in het geloof. Eén minuut stilte hebben we gehouden om de overledenen te gedenken. Een indrukwekkend moment. We hebben God de lof en de eer toegezongen voor Zijn werk. Hij is begonnen en zal Zijn werk voltooien. We bidden alle rouw dragende families de troost van God toe in deze moeilijke dagen.