Beleidsplan

Concept beleidsplan 2017-2021

Op 11 januari is het beleidsplan in de gemeente gepresenteerd. De opening werd verzorgd door de voorzitter en handelde over Jeremia 18:1-12. We stellen ons in afhankelijkheid op van onze Schepper en we willen Zijn plannen volgen. Als we onze eigen plannen volgen, komt het niet goed. In deze afhankelijkheid hebben we samen uit Weerklank Psalm 139: 7 en 8 gezongen.

Daarna heeft onze predikant het beleidsplan toegelicht en hebben we de eerste reacties in een open en constructieve sfeer met elkaar besproken. Daar zijn we dankbaar voor.

Het concept beleidsplan ligt nu ter inzage in de gemeente. Tot D.V. 11 februari hebben alle gemeenteleden de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van het beleidsplan. De reacties worden in de kerkenraad besproken en evt. noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Het beleidsplan kunt u hier lezenĀ beleidsplan 2017-2021