Startdag 16 september “Open je ogen”

Op D.V. zaterdag 16 september vanaf 14:00 uur zal de Startdag 2017 plaatsvinden. Het thema voor dit jaar is “Open je ogen”. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat we kunnen zien, totdat u/je actief gaat kijken. U/Je ziet dan vaak dingen die u/je eerst niet zag. Tijdens de Startdag staat dit thema centraal en zullen we aan de hand van een interactief programma de gemeenteleden op een andere manier de ogen laten openen. De komende periode werkt de Startdagcommissie het programma verder uit en ontvang(t) u/je t.z.t. de officiële uitnodiging inclusief een opgaveformulier. Op D.V. zondag 17 september is de opening van het winterwerk inclusief de sing-in. Reserveer de data alvast in de agenda. Graag tot dan! De Startdagcommissie

Beleidsplan

Beleidsplan 2017-2021

Op de kerkenraadsvergadering van 10 mei 2017 is het nieuwe beleidsplan unaniem goedgekeurd. Het beleidsplan heeft de titel verdieping en ontmoeting gekregen. Hierbij willen we tot uitdrukking brengen dat het Woord van God in zijn volle omvang bestudeerd moet worden en eruit geleefd mag worden. De levende God laat Zich ontmoeten in de gemeente en daar willen we bij zijn.

Het beleidsplan is te vinden onder het kopje informatie/ beleidsplan.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. de vorige versie:

  • N.a.v. de gemeenteavond is paragraaf 2.5 (kind en eredienst) toegevoegd.
  • Overige opmerkingen op de gemeenteavond zijn besproken, gewogen en toegevoegd.
  • N.a.v. een reactie uit de gemeente zijn tekstuele verbeteringen / verduidelijkingen doorgevoerd.