Beleidsplan

Beleidsplan 2017-2021

Op de kerkenraadsvergadering van 10 mei 2017 is het nieuwe beleidsplan unaniem goedgekeurd. Het beleidsplan heeft de titel verdieping en ontmoeting gekregen. Hierbij willen we tot uitdrukking brengen dat het Woord van God in zijn volle omvang bestudeerd moet worden en eruit geleefd mag worden. De levende God laat Zich ontmoeten in de gemeente en daar willen we bij zijn.

Het beleidsplan is te vinden onder het kopje informatie/ beleidsplan.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. de vorige versie:

  • N.a.v. de gemeenteavond is paragraaf 2.5 (kind en eredienst) toegevoegd.
  • Overige opmerkingen op de gemeenteavond zijn besproken, gewogen en toegevoegd.
  • N.a.v. een reactie uit de gemeente zijn tekstuele verbeteringen / verduidelijkingen doorgevoerd.